دکتر لیلا اوریادی زنجانی

متولد تهران – سال ۱۳۶۲

ایمیل leila_zanjani@yahoo.com

نشانی محل کار تهران – امیرآباد شمالی – بیمارستان شریعتی – بخش ارتوپدی

 

 

۱۳۷۴-۱۳۷۹ تحصیل دوره راهنمایی و متوسطه در مرکز آموزشی فرزانگان تهران(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)

۱۳۷۹ کسب مدال طلای کشوری در المپیاد دانش آموزی رشته زیست شناسی و ورود به تیم ملی المپیاد دانش آموزی

۱۳۸۰ کسب مدال نقره جهانی در المپیاد زیست شناسی جهانی

۱۳۸۰-۱۳۸۷ تحصیل رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۸۴ عضویت در بنیاد ملی نخبگان

۱۳۸۹-۱۳۹۳ تحصیل در رشته تخصصی ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۹۱-۱۳۹۳ فعالیت به عنوان رزیدنت ارشد بخش ارتوپدی بیمارستان شریعتی

۱۳۹۲ انتخاب به عنوان رزیدنت نمونه رشته ارتوپدی در بیمارستان شریعتی

۱۳۹۲ انتخاب به عنوان رزیدنت نمونه رشته ارتوپدی در دانشگاه تهران

۱۳۹۳ کسب رتبه اول آزمون کشوری برد ارتوپدی

۱۳۹۷-۱۳۹۸ فلوشیپ جراحی شانه پاریس

۱۳۹۴ تا کنون، استادیار گروه ارتوپدی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران- بیمارستان شریعتی

 

 

درمانگاه بیمارستان شریعتی
شنبه ها صبح ۸ تا ۱۲
نوبت دهی ۰۲۱۴۵۶۱۷۱۷۱

کلینیک ۱۶ آذر.
دوشنبه ها عصر ۱۷:۳۰
نوبت دهی. ۰۲۱۶۱۱۱۲۹۴۹

 

لینک ها

https://scholar.google.com/citations?user=2XOJfUAAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24825818200