سمینار های سال ۱۳۹۷

 

این کنفرانس در سالن کنفرانس بیمارستان میلاد در سی ام فروردین ۱۳۹۷ برای آموزش رزیدنتها و ارتوپدهای جوان انجام شد.