دکتر مهدی رحیمی

فارغ التحصیل جراحی استخوان و مفاصل از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰,
دارای بورد تخصصی جراحی ارتوپدی ایران , 
سابقه کار بعنوان جراح ارتوپد بمدت ۷ سال ,
تکمیل دوره جراحی شانه و آرنج در دانشگاه شهید بهشتی 
و بیمارستان کسری نزد دکتر محمدنصیر نادری و دکتر سهیل مهدی پور به مدت هیجده ماه,
در حال حاضر بعنوان جراح شانه و ارنج نیروی دریایی ارتش مشغول فعالیت می باشد.
وب سایت :   armclinic.ir