دکتر فریبرز عزیزی

پزشکی عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان سال ۱۳۶۹
بورد تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۸
فلوشیپ جراحی شانه از دانشگاه پاریس فرانسه ۱۳۸۷ ۲۰۰۷
دوره تکمیلی طب ورزشی Sport Medicine از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا ۱۳۸۰ ۲۰۰۲
دوره فلوشیپ شانه و زانو AFSA
عضو هیئت مدیره انجمن جراحی زانو و آسیب های ورزشی از سال ۱۳۹۲
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان زانوی ایران
عضو جراحان شانه وآرنج ایران
بورد تخصصی ارتوپدی
دبیر علمی کنفرانس دو سالانه جراحی زانو ISAKAST 2014
سابقه کار در بیمارستان محب
سابقه کار در بیمارستان میلاد
سابقه کار در بیمارستان چمران
سابقه کار در بیمارستان باهنر
سابقه کار در درمانگاه
خدمات مطب : معاینه پزشکی ، فیزیوتراپی