نهمین سمینار جراحی شانه و آرنج

کنفرانس سالیانه جراحان شانه و آرنج ایران در تاریخ جمعه سوم  اسفند ۱۳۹۷ برگزار می گردد.

محور سخنرانی ها و پانل ها در این کنفرانس یک روزه در باره موارد کمپلکس و پیچیده بیماریها و شکستگی های شانه و آرنج و نحوه برخورد با آنها است.

این کنگره از ۸ صبح شروع و الی ۵ بعد از ظهر ادامه دارد.

سخنرانی ها و پانل ها بر اساس case presentation و اینتراکتیو می باشد و سعی شده از تجربیات همکاران جوانتر نیز استفاده شود , و طبعا این کنگره موقعیت خوبی برای تبادل دانش و تجربیات بین همکاران علاقه مند به جراحی های شانه بخصوص موارد کمپلکس و پیچیده آن می باشد.

محل سمینار در سالن کنفرانس بیمارستان کسری می باشد.

دبیر علمی این کنفرانس آقای دکتر نخعی و  دبیر اجرایی آقای دکتر نادری می باشند.
از همه همکاران علاقه مند به جراحی شانه و آرنج دعوت می شود در این کنفرانس شرکت نمایند.