نهمین سمینار جراحی شانه و آرنج

کنفرانس سالیانه جراحان شانه و آرنج ایران در تاریخ جمعه سوم  اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد.

 

محور سخنرانی ها و پانل ها در این کنفرانس یک روزه در باره موارد کمپلکس و پیچیده بیماریها و شکستگی های شانه و آرنج و نحوه برخورد با آنها بود.

این کنگره از ۸ صبح شروع و الی ۵ بعد از ظهر ادامه داشت.

سخنرانی ها و پانل ها بر اساس case presentation و اینتراکتیو بود و سعی شد از تجربیات همکاران جوانتر نیز استفاده شود , و طبعا این کنگره موقعیت خوبی برای تبادل دانش و تجربیات بین همکاران علاقه مند به جراحی های شانه بخصوص موارد کمپلکس و پیچیده آن بود.