موسسین گروه

رشته جراحی شانه و آرنج یکی از زیرشاخه های رشته ارتوپدی است و رشته نوپایی محسوب می شود. مرحوم آقای دکتر مجید ضیایی و آقای دکتر خورسندی که از پیشکسوتان و پیشگامان این رشته در ایران هستند در شناخت و توسعه این رشته نقش بسزایی داشتند.

 

 

گروه جراحی شانه و آرنج ایران در سال ۱۳۸۷ توسط مرحوم دکتر ضیایی، دکتر خورسندی،دکتر اصلانی، دکتر گیتی و چند نفر از دیگر جراحان شانه ایجاد شد و بعنوان یکی از زیرشاخه های انجمن ارتوپدی فعالیت خود را شروع کرد. این گروه از همان آغاز کار سعی کرده است با تشکیل جلسات ماهانه و شرکت فعال در همایش ها و کنگره های علمی نقش موثری در توسعه این رشته در ایران داشته باشد ،و دانش همکاران جوان ارتوپد را در این زمینه افزایش دهد.

 

 

شعار و اعتقاد هییت مدیره و اعضای گروه جراحان شانه و آرنج، توسعه همفکری و بهبود دانش این رشته در ایران است.