هفتمین سمینار جراحی شانه و آرنج

برگزارکنندگان: انجمن جراحان شانه و آرنج ایران، انجمن جراحان ارتوپدی ایران
زمان برگزاری: ۵ الی ۵ شهریور ۱۳۹۵ 
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان میلاد

هفتمین سمینار علمی برنامه شانه و آرنج در سالن اجتماعات بیمارستان میلاد ۵ شهریور ماه ١٣٩۵ برگزار شد

 

عنوان: مطالب جدید در جراحی شانه
رئیس سمینار: دکتر علی اکبر خرسندی
دبیران اجرایی: دکتر تحویلداری، دکتر نادری، دکتر سری

برگزار کنندگان:
جراحان شانه و آرنج ایران
با همکاری انجمن ارتوپدی ایران
مرکز طب ورزشی و زانو
بیمارستان میلاد

مباحث مورد بحث:

 • آناتومی و تقسیم بندی شکستگی پروگزیمال بازو
 • درمان شکستگی های بروگیمال بازو open-percutaneous prosthesis
 • شکستگی اسکاپولا و ضایعات همراه ) بررسی و درمان(
 • در رفتگی مفصل AC
 • در رفتگی مفصل SC
 • شکستگی کلاویکول
 • چگونگی برخورد با ضایعات عصب آگزیلاری، لانگ توراسیک، اکسسوری
 • پارگی عضلات Pectoralis major
 •  SLAP &Kim lesion
 • تصمیم گیری و روشهای جراحی ناپایداری مفصل گلنوهومرال با Bone Loss گلونوئید hillsack glenoid
 • مشکلات سربلند دوسر بازوئی در شانه )بررسی و درمان(
 • علل شکست در تعویض مفصل شانه
 • نکات که یک ارتوپد باید در MRA و MRI و CT آرتوگرام بداند
 • پارگی روتاتورکاف ) Current concept review )
 •  Internal impingement Current concept
 • شانه یخ زده
 •  Unconstrained total shoulder اندیکاسیون (نتایج عوارض)
 •  Reverse shoulder arthriplasty اندیکاسیون (نتایج عوارض)
 • آرتروپلاستی آرنج
 • آرتروسکوپی آرنج
 •  Winging اسکاپولار و علل و درمان
 • از اشتباهات درس بگیریم
 • ( Work shop (1 & ۲