ماموریت

ماموریت جراحان شانه و آرنج ایران حمایت از رعایت اصول و اخلاقیات پزشکی، طب مبتنی بر شواهد، همراه با کیفیت بالا و هزینه متعارف در زمینه مراقبت و درمان بیماری های شانه و آرنج می باشد.