ششمین سمینار جراحی شانه و آرنج

عنوان همایش : چالش‌های جراحی شانه و آرنج

زمان :  روز جمعه ۹ مرداد سال ۱۳۹۴ 

محل همایش :  بیمارستان کسری تهران

 

مباحث مطرح در این سمینار :

پارگی تاندون‌های روتاتور کاف، ناپایداری‌های شانه، دررفتگی‌های مکرر که همراه با ضایعات استخوانی هستند و معرفی روش‌های درمانی آن، دررفتگی خلفی و فراموش شده شانه، شکستگی‌های آرنج و انتخاب نوع مفصل در آرتروپلاستی‌های مفصل شانه 

 عناوین کارگاه ها در بعد از ظهر جمعه:  آرتروپلاستی آرنج، آرتروسکوپی شانه، روش‌های گره زدن در آتروسکوپی و دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار